اطلاعات سفارتخانه ها

سفارت جمهوری آذربایجان

پاسداران، نیستان سوم، خیابان راستوان، پلاک ۱۶

تلفن : (۰۲۱)۲۲۵۶۳۱۴۶-۸ (۰۲۱)۲۲۵۵۴۲۵۵

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۳- ۱۰‏

وبسایت : http://www.azembassy.ir